Mäklare/banker

Mäklare


Fastum hjälper dig med uppgifterna du behöver inför försäljningen. Mäklarbilden innehåller bland annat uppgifter om ägare, lägenhetsnummer, avgift, pantförskrivning, antal rum, yta, andelstal, adress, ev. fondsaldo, ev. kostnader för kabel-tv, garageplats och överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Mer info hittar du här, Länk till Fastum


Banker

Panter hanteras av Fastum i Uppsala men kan postas till Fastum UBC Förvaltnings AB Dalagatan 7, Box 35, 101 20 Stockholm


OBS! 

Garageplats hyrs enligt separat avtal och tillhör ej lägenheten, önskar en medlem garageplats så anmäler man intresse till styrelsen som hanterar kölista.


Till varje lägenhet finns en "Bostadspärm" och en "Skötselpärm" som skall följa med lägenheten vid försäljning.


Detsamma gäller för den eller de digitalboxar som finns, två boxar ingick från start.

 

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift (BRF-Terrassen3:s stadgar §7)

 

Överlåtelseavgift tas ut av bostadsrättshavaren med belopp som maximalt får uppgå till 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt tas pantsättningsavgift  ut med belopp som maximalt får uppgå till 1% av prisbasbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring.

 

Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.


Uppgifter om kapitaltillskott lämnas av Fastum

Tel:08-50 60 47 46

 

 

Under fliken A-Ö finns svar på många frågor.

Bland annat finns föreningens stadgar, ordningsregler och

årsredovisningar samlade där.