medlemsinfo

Här publicerar styrelsen aktuell information

till medlemmar i BRF Terrassen 3


ÅRSMÖTE

Nästa årsmöte blir 2020-04-27 kl 19:00 i Mariagården. Om du vill lämna motion till stämman så måste den vara styrelsen till handa senast 2020-03-16. Kontakta styrelsen på mail: styrelsen@brf-terrassen3.se

GARAGE

Med tanke på att fukt tränger ner från kommunens garage har vi valt att skicka en reklamation till JM tillsammans med Terrassen 1 och Terrassen 2.

 

ELMÄTARE

Samtliga elmätare kommer att bytas ut. Eftersom mätarna sitter i gemensamma utrymmen kommer den enskilde föreningsmedlemmen inte att märka något av detta så när som på ett kortare elavbrott på ca 10 min då bytet sker. Norrtälje Energi meddelar vilken dag bytet kommer att göras.

 

Protokoll från ordinarie årstämma 2019, finns under A-Ö Årsstämma


Felanmälan

Observera att felanmälan görs till Redab AB dagtid 08-676 06 06

övrig tid 0176 - 27 91 80 via mail felanmalan@redab.nu eller till styrelsen.

 

Observera att efter garantitiden så är det varje lägenhetsinnehavare som står för sina egna kostnader för ev. åtgärder, reparationer. Exakt vad som är medlemmens ansvar och vad som är föreningens ansvar framgår tydligt av den information Du hittar i din ”Bostadspärm” under flik 1 ”Bostadsinformation”.

Är du osäker? Kontakta styrelsen.


Trapphus/Källargångar

Det är ej tillåtet att placera cyklar/barnvagnar eller andra lösa föremål i våra trapphus och källargångar, det är en brandskydds/utrymningsfråga.

 

Filter bakom elementen

Enligt stämmobeslut 2014 köper styrelsen in filter till alla lägenheter en gång per år.

Dessa delas ut under oktober månad. Medlemmen byter sina filter själv och slänger de gamla filterna i hushållssoporna.

 

Målning av balkongtak

Medlemmar som har balkong med ett tak som utgörs av undersidan på er grannes balkong, kan om ni så önskar måla den gråa betongen vit på egen bekostnad.

Det är viktigt att man målar med rätt färg, det skall vara vit silikatfärg som är helmatt. Mer information och produktblad för färg finns under fliken A-Ö.

Soprummet
Det är viktigt att vi alla tar ansvar för hur soprummet sköts. När det gäller kartonger och emballage ska de vikas i hop för att ta så lite utrymme som möjligt. Vår avgift baseras på volym - inte vikt. Extra kostnader belastar oss alla.
Stekpannor och andra grovsopor ska köras till Görla - inte lämnas i soprummet.


  

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS