medlemsinfo

Här publicerar styrelsen aktuell information

till medlemmar i BRF Terrassen 3


ÅRSREDOVISNING 2021
Årsredovisningen för år 2021, finns även under A-Ö Årsredovisning

RADONMÄTNING

Radonmätningen är nu klar och dosorna har samlats in. Resultatet kommer att redovisas i energideklarationen som färdigsställs när OVK ä klar. 

OVK - OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

OVK är nu klar och godkänd.

BYGGNADSSTÄLLNINGAR TERRASSEN 1
Terrassen 1 ska åtgärda sin fasad och kommer därför att såtta upp byggnadsställningar runt sin fastighet. Det inkluderar vår gemensamma garageinfart. Det innebär att det blir svårare att köra in bilen i gargaget. Var aktsam så att inte bilens lack skadas.

INGLASNING AV BALKONGER
Vi anlitar Lumon för inglasning av balkonger. Vi vill ha ett enhetligt utseende och det är därför inte önskvärt att ny inglasning avviker från den stil som redan finns. Tänk också på att det krävs byggnadslov för inglasning av balkonger.

NYA LÅS FÖR HEMTJÄNSTEN
Kommunen har beslutat att genomföra en förändring av låshanteringen för den som tar emot hjälp från hemtjänsten. Man kompletterar befintliga lås (både dörr och port) med en extra cylinder så att personalen kan gå in med egen nyckel. Det är inte fråga om någon åverkan på varken dörr eller port. Man sätter bara dit en extra cylinder utanför det befintliga låset så att man kan låsa upp med två olika nycklar, dels den gamla vanliga nyckeln i det vanliga låset och dels personalens nya i det nya låset. Personalen som ska arbeta får en tidsbegränsad behörighet att låsa upp brukarens dörr, ca 5 tim, i Norrtälje stad. Efter denna tid har de inte längre behörighet att komma in. Det blir en ökad säkerhet både för brukaren och bostadsrättsföreningen eftersom inga nycklar behöver lämnas ut.

GARAGE

Påminner om att det inte är tillåtet att förvara däck och annat i garaget.


SOMMARBOENDE
En liten film om fåglar,

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Protokollet från årsmöte 2022

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen för år 2021, finns under A-Ö Årsredovisning.


 

Felanmälan

Observera att felanmälan görs till Redab AB dagtid 08-676 06 06

övrig tid 0176 - 27 91 80 via mail felanmalan@redab.nu eller till styrelsen.

 

Observera att efter garantitiden så är det varje lägenhetsinnehavare som står för sina egna kostnader för ev. åtgärder, reparationer. Exakt vad som är medlemmens ansvar och vad som är föreningens ansvar framgår tydligt av den information Du hittar i din ”Bostadspärm” under flik 1 ”Bostadsinformation”.

Är du osäker? Kontakta styrelsen.


Trapphus/Källargångar

Det är ej tillåtet att placera cyklar/barnvagnar eller andra lösa föremål i våra trapphus och källargångar, det är en brandskydds/utrymningsfråga.

 

Filter bakom elementen

Enligt stämmobeslut 2014 köper styrelsen in filter till alla lägenheter en gång per år.

Dessa delas ut under oktober månad. Medlemmen byter sina filter själv och slänger de gamla filterna i hushållssoporna.

 

Målning av balkongtak

Medlemmar som har balkong med ett tak som utgörs av undersidan på er grannes balkong, kan om ni så önskar måla den gråa betongen vit på egen bekostnad.

Det är viktigt att man målar med rätt färg, det skall vara vit silikatfärg som är helmatt. Mer information och produktblad för färg finns under fliken A-Ö.

Soprummet
Det är viktigt att vi alla tar ansvar för hur soprummet sköts. När det gäller kartonger och emballage ska de vikas i hop för att ta så lite utrymme som möjligt. Vår avgift baseras på volym - inte vikt. Extra kostnader belastar oss alla.
Stekpannor och andra grovsopor ska köras till Görla - inte lämnas i soprummet.